Vizitka

Názov:                ŠŠK KAC JEDNOTA KOŠICE

IČO:                             35553251

Bankové spojenie:       Tatra banka a.s.

Číslo účtu:                    2624721593/1100

SWIFT:                         TATRSKBX

IBAN:                            SK9011000000002624721593

Klubové farby:              modro-žltá

Farba dresov:               modrá - žltá                                                                     

Značka výstroja:           GIVOVA, JAKO

Znak: