Vizitka

Názov:                 ŠŠK KAC JEDNOTA KOŠICE

IČO:                             35553251

Bankové spojenie:      Tatra banka a.s.

Číslo účtu:                   2624721593/1100

SWIFT:                        TATRSKBX

IBAN:                           SK9011000000002624721593

Klubové farby:             modrá - žltá

Farba dresov:              modrá - žltá                                                                     

Značka výstroja:          JAKO

Znak: