Ihriská - rozmery

Stretnutia U19 - U17

Hracia plocha

Povrch hracej plochy

Stretnutia sa môžu hrať na prírodných alebo umelých povrchoch, podľa pravidiel príslušnej súťaže. Farba umelých povrchov musí byť zelená.
Ak sú v súťažiach reprezentačných alebo klubových družstiev využívané umelé povrchy, musia
spĺňať podmienky „Koncepcie kvality FIFA pre umelé trávniky“ (FIFA Quality Concept for Football Turf) alebo podmienky „Medzinárodného štandardu pre umelý trávnik“ (The Intenational Artificial Turf Standard), pokiaľ FIFA neudelí iné špeciálne povolenie.Hracia plocha musí mať tvar obdĺžnika s vyznačenými čiarami.

 

Rozmery

Dĺžka postrannej čiary musí byť väčšia ako dĺžka bránkovej čiary. Maximálna dĺžka postrannej čiary je 120 m, minimálna dĺžka 90 m. Maximálna dĺžka bránkovej čiary je 90 m, minimálna dĺžka je stanovená na 45 m. Všetky čiary musia mať rovnakú šírku, ktorá nesmie presiahnuť 12 cm.
 

Stretnutia starších žiakov

 

1-1

Stretnutia mladších žiakov

 

ZÁKLADNÉ ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA

Hráči 7 + 1 : 7 + 1

Hracia plocha „malé ihrisko“ -­‐minimálne 50 x 42 m, maximálne 70 x 60 m

V súťažiach UTM aGrassrotss paralelne na oboch poloviciach veľkého ihriska

Bránky 2 m x 5 m

Čas 2 x 30 min (15 min. prestávka)

Veľkosť lopty číslo 4.

Striedanie hráčov bez obmedzenia počtu striedajúcich hokejovým spôsobom, pričom striedanie sa uskutočňuje len v prerušenej hre so súhlasom

 

Stretnutia U11 - U10 - staršie prípravky

ZÁKLADNÉ ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA

 

- hracia plocha – 2 ihriská na “poloviciach” hracej plochy s rozmermi minimálne 60 x 40m a maximálne 68 x 45m. „Malé ihrisko“ je ohraničené postrannými čiarami veľkého ihriska, čiarami inej farby, alebo nízkymi klubúčikmi
- počet hráčov - 6+1 : 6+1
- rozmery brán - 5 x 2m
- striedanie ľubovoľným – hokejovým spôsobom
- hrací čas - 2 x 25 min. (10 min. prestávka)
- lopta veľkosť č. 4

 

Stretnutia U9 - U17 - mladšie prípravky

ZÁKLADNÉ ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA

              

Stretnutia U9 - U7

- hracia plocha – 2 miniihriská v rohoch hracej plochy s rozmermi min. 35 x 20m, maximálne 40 x 25m
- počet hráčov - 4+1 : 4 +1
- rozmery brán: 2 x 3 m
- striedanie ľubovoľným – hokejovým spôsobom
- lopta veľkosť č. 3