Športoviská

Śtadión oddielu:

 

Ihrisko s umelým povrchom: 

Bruselská 18

Rozmer: 90 x46 m                                

 

 

Ihrisko s umelým povrchom

Bruselská 18

Hracia plocha:  40 x 20 m

 

 

Telocvičňa: 

Bruselská 18

Rozmer: 40 x 20 m

Hľadisko: 100 divákov                                                                                            

 

 

Gymnastická telocvičňa:

Bruselská 18

 

 

 

Posilňovňa:

Bruselská 18

 

Sála teoretickej prípravy:

Bruselská 18