Vizitka

Názov:               ŠŠK KAC JEDNOTA KOŠICE

IČO:                              35553251

Bankové spojenie:      Tatra banka a.s.

Číslo účtu:                    2624721593/1100

SWIFT:                          TATRSKBX

IBAN:                            SK9011000000002624721593

Klubové farby:             modro-žltá

Farba dresov:              modrá

                                      žltá

                                      biela

Značka výstroja:         GIVOVA, JAKO

Znak: