U 19 - Starší dorast - 1998/1999

Mgr. Štefan Fabian

Dátum nar.: 31. 12. 1958
Kvalifikácia: Licencia EURO B
e-mail: stefanio3@centrum.sk
tel.: +421 0903 819 574

 

 

 

 

U17 - Mladší dorast - 2000/2001

Ing. Peter Pach

Dátum nar.:
Kvalifikácia: II. kv. trieda
e-mail: ppach@zoznam.sk
tel.: +4210904118720

U 15 - Starší žiaci

 

Dátum nar.:   

 

Kvalifikácia:
e-mail: 
tel.:

 

U 19 - Starší dorast  - 1998/1999

Peter Palečko

Dátum nar.: 06.01.1963

Kvalifikácia: licencia C
e-mail:
tel.: +421 0904 621 476

 

 

 

U 15 - Starší žiaci - 2002/2003

Gabriel Čiko

Dátum nar.:
Kvalifikácia: licencia T-GLT (grassroots líder tréner)
e-mail: gabriel.ciko@gmail.com
tel.:

U 13 - Mladší žiaci - 2004/2005

 

Ing. Ján Trembulák

Dátum nar.: 20.03.1966
Kvalifikácia: licencia EURO B

 

e-mail: trembulak@netkosice.sk
tel.: 0903 903 096

 

 

 

 

U 11 - Staršie prípravky - 2006

Mgr. Jozef Mihalík

Dátum nar.:15.03.1952

Kvalifikácia: Licencia EURO B
e-mail: jomihalik@post.sk
tel.: +421 0904 477 273

 

 

 

 

U 10 - Mladšie prípravky - 2008/2007

PaedDr. Jozef Čorba

Dátum nar.: 20.03.1951
Kvalifikácia: licencia EURO B
tel.:+421907 341 031

e-mail:  corbajozef@centrum.sk

U 9 - Staršie predprípravky  - 2009/2010

Tomáš Prisztács

Dátum nar.:

Kvalifikácia:

e-mail:
tel.: