Rozpis tréningov:

Tréner:

Tréner:

Jesenná časť súťaže:                    Jarná časť súťaže:

01.09.2018 - 01.11.2018              01.04.2019 - 30.06.2019

 

Utorok:       16.00 - 17.30 hod    ihrisko  Bruselská

Štvrtok:      16.00 - 17.30 hod    ihrisko  Bruselská

Sobota:       09,00 - 10,30 hod   ihrisko  Bruselská   " v prípade voľného ihriska"

 

Zimná časť :

01.11.2018 - 30.03.2019

 

Streda:        15.00 - 16.00         telocvičňa Bruselská

Piatok:         16.00 - 17.00         telocvičňa Bruselská

Sobota:        07.30 - 09.00        telocvičňa Bruselská / podľa dohody/

       

 

Prípadné zmeny v rozpise tréningov budú uvedené v časti informácie